Wil je de uitleg van Myth Turning ook in een mooie, overzichtelijke visual hebben? Nog even geduld!

Download nu
puntjes deco

DOEL

Op een speelse manier nieuwe perspectieven openen door ons uit ons huidige besturingssysteem te halen

Deze 10 principes helpen je meer uit je interacties te halen

Wat wordt er mogelijk gemaakt?

Dit is een Liberating Structure in Development en de mogelijkheden worden nog getest. Deze tekst is meer bedoeld als een creatieve provocatie: Soms zien we nieuwe mogelijkheden maar durven we daar niet echt naar toe te bewegen. Deze structure maakt op een speelse manier de balans op van onze navigatiehulpmiddelen en opent nieuwe perspectieven door ons uit ons huidige besturingssysteem te halen.

Hoe het werkt

 • Iemands overtuigingen/veronderstellingen worden in twijfel getrokken door mensen in een buitenste cirkel. Wie er een vraag mag stellen wordt willekeurig bepaald door de persoon in het midden rond te laten draaien.
 • De persoon in het midden van de cirkel beantwoordt snel vragen van de buitenste cirkel.
 • Kies aannames waarvan je je begint af te vragen of ze nog steeds geldig zijn of die je in de weg kunnen staan om echt over te gaan naar een nieuwe gewenste situatie.

Volgorde van stappen en tijdsverdeling

 • Uitnodiging: De reden waarom je de groep uitnodigt om aan deze structure deel te nemen
 • Als overtuigingen nog niet zo duidelijk zijn: identificeer aannames/overtuigingen in kleine groepjes door middel van een voorbereidende structure (bijvoorbeeld m.b.v. 1-2-4-All, Mad Tea of 10×10 Writing)
 • Leg uit hoe de structure werkt & introduceer eventueel een spiekbrief met vragen om de mensen in de buitenste cirkel op gang te helpen
 • Vorm groepen van 4-8 personen; elke groep identificeert iemand die wil beginnen (d.w.z. iemand die denkt dat ie een sterke overtuiging/veronderstelling heeft om te onderzoeken)
 • Vorm een ​​cirkel. De persoon die in het midden wil beginnen; spreekt zijn/haar overtuiging/aanname uit
 • De persoon in het midden sluit de ogen en de mensen in de buitencirkel beginnen rond de persoon in het midden te lopen. Als de persoon in het midden ‘STOP’ zegt, stopt de cirkel met draaien en worden de ogen geopend. De persoon in het midden deelt zijn/haar overtuiging en de persoon tegenover hem/haar daagt deze overtuiging uit door een vraag te stellen (10 sec)
 • De persoon in het midden antwoordt (20-45 sec). Daarna begint de volgende ronde
 • Draai 5-6 keer per persoon
 • Verander van rol en plaats naar eigen inzicht iemand anders in het midden van de cirkel
 • Werk verder met wat je ontdekt door een andere structure te gebruiken, bijvoorbeeld What, So What, Now What (W3)
Collega's meenemen in de toekomstvisie van onderwijs m.b.v. Liberating Structures

Tips en Valkuilen

 • Deze structure helpt mensen uit hun vaste denkpatronen te stappen en breekt de gebruikelijke filters af; wees daar voorzichtig mee.
 • De persoon in het midden moet geloven in de overtuiging/aanname die hij/zij met de groep verkent, anders worden de gesprekken een farce
 • De structure blijkt het krachtigst te werken wanneer er volledige willekeur is in wie de vragen kan stellen. Als deze willekeur er niet is verandert de structure feitelijk in een omgekeerde UX Fishbowl. Deze willekeur bereik je door de ogen van de persoon in het midden te laten sluiten voor hij/zij ‘STOP’ mag zeggen.

Variaties

 • Speel met wie er draait; je kunt ook de persoon in het midden laten draaien waardoor er ook een fysieke beweging plaats vindt. Hierdoor zal ook sneller een beweging in het denken plaatsvinden.

 • Speel met wie er ‘STOP’ mag zeggen; de persoon in het midden of de facilitator
 • Speel met wie er ‘DRAAI’ mag zeggen en de cirkel weer in beweging kan laten brengen; de persoon in het midden, de facilitator of de persoon die de vraag stelt.