NEW 6 september 2020
#inspireren#Co-creatie#Innovatie#ideation#Ondernemen#Realiseren#Probleemoplossend vermogen#Business#Ideeën#Faciliteren#Creativity
Podcast: Overwin spreekangst met Pieter Frijters
icoon Podcast Luister deze podcast
06 5201 5521
hello@thecreatorscompany.com

Vormgevers van verandering.

Gedragsverandering door te investeren in Creativiteit, Co-creatie en Conversatie design

De wereld wordt een mooiere plek wanneer iedereen zijn creërend vermogen benut. Wie creëert en waarde toevoegt zorgt voor innovatie. Wijzelf creëren graag meer creativiteit, co-creatie en conversaties die er toe doen. Creatie zit in kleine dingen zoals het krijgen van ideeën, dat doet iedereen. Maar veel te veel waardevolle ideeën blijven onbenut.

Daarom helpen wij ideeën bedenken, ontwikkelen en realiseren.
“Ideeën ontstaan vanuit verbeeldingskracht, worden aan het werk gezet door creativiteit en in de praktijk gebracht bij innovatie.”

ontwikkel je

creativiteit

De grootste innovaties en de mooiste dromen beginnen als ideeën. Koester het proces van het verkrijgen van ideeën, bijvoorbeeld met een brainstorm. Investeer in ideation, creativiteit en innovatie om meer en betere ideeën te krijgen. Om de collectieve kennis en kracht van groepen te benutten zet je co-creatie in.

investeer in

co-creatie

Mooie ideeën mogen niet onbenut blijven. Die willen we de wereld in slingeren. Om te delen en om ze verder te ontwikkelen. Met een Design Sprint ontwikkel en test je jouw ideeën. Binnen een week heb je al resultaat. Nog beter is het om een cultuur van innovatie en creativiteit neer te zetten, dat kan met Conversation Design.

faciliteer

conversaties

Nu wordt het tijd om je idee een smoel te geven en te verkopen. Gebruik design om jouw online product te ontwerpen. Om op social media zoveel mogelijk mensen aan je idee te binden maak je gebruik van contentcreatie. Om voortdurend ideeën te stimuleren en realiseren leid je inhouse innovators op.

IEDEREEN HEEFT CREËREND VERMOGEN. SLINGER JOUW IDEEËN DE WERELD IN!

kartelrandkartelrand
11 dec 2020
Masterclass Innovatie & Creatief Denken
Creativiteit krijgt een steeds belangrijkere plek in de samenleving. Waar het voorheen een ‘leuk dingetje’ was om te doen, is het nu een absolute MUST. Onderwijsexperts noemen het zelfs de hoogste vorm van leren. Psychologen beschouwen het als een essentieel onderdeel van zelf-expressie. Het bedrijfsleven ziet creativiteit als een van de meest kritieke eigenschappen van modern leiderschap. En laten we eerlijk wezen... In het afgelopen jaar heb jij zelf ook ervaren hoe belangrijk het is je snel aan te kunnen passen. Eigenlijk is creativiteit geen luxe meer. Het is een 21e eeuwse survival skill. Een skill die je wilt beheersen, toch?

Wij stimuleren kennisdeling.

icoon Artikel Lees dit artikel
Simpel en snel iedereen tegelijkertijd betrekken bij het genereren van vragen, ideeën en suggesties 1-2-4-All Ken je dat? Dat je...
icoon Podcast Luister deze podcast
Podcast: Overwin spreekangst met Pieter Frijters In het lijstje van onze grootste angsten staat spreekangst in de top-3. Kun je...
icoon Artikel Lees dit artikel
Less is more Wat er gebeurt na een presentatie... Een week na het bijwonen van een traditionele presentatie (spreker spreekt,...